12.01.2022

Afschaffing van het attest voor de 6% btw op renovatie

foto nieuwsbericht 12.01.2022

In het kader van administratieve vereenvoudiging wordt de attesteringsplicht voor de toepassing van 6% btw bij renovatiewerkzaamheden vervangen door een standaardverklaring op de factuur.

Vanaf nu kunnen renovatiewerken aan private woningen die in aanmerking komen voor het verlaagd tarief onmiddellijk met 6% btw gefactureerd worden en krijgt de klant één maand tijd om de factuur te betwisten. De volgende verklaring moet op de factuur vermeld worden:

“Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privé- woning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale BTW-tarief van 21 pct. van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.”

Om bedrijven de nodige tijd te geven om zich aan te passen kan het attest nog gebruikt worden tot 30 juni 2022.

Bron: confederatiebouw.be (13.10.2021)