08.01.2018

Een nieuwe EPB eis vanaf 2018

foto nieuwsbericht 08.01.2018

Alle gebouwen in Vlaanderen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd of een melding wordt gedaan, moeten aan bepaalde energienormen voldoen. Die normen worden de EPB-eisen genoemd. EPB staat voor ‘Energieprestatie en Binnenklimaat’.

De EPB-eisen hangen af van:

  • de bestemming van het gebouw (wonen, winkels, sporthal, …)
  • de aard van de werken (nieuwbouw, renovatie, ingrijpende energetische renovatie, …)
  • het jaar van de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning of de melding.

Om de paar jaren worden de EPB-eisen strenger. Tegen 2021 is het de bedoeling dat alle nieuwe gebouwen ‘bijna-energieneutraal’ gebouwd worden.

De EPB-eisen zijn onderverdeeld in drie grote groepen:

  • thermische isolatie: K-peil, U- en R-waarden;
  • energieprestatie: E-peil, netto-energiebehoefte en hernieuwbare energie;
  • binnenklimaat: ventilatie en oververhitting.

Voor bouwaanvragen vanaf 1-1-2018 moeten nieuwbouwwoningen of -appartementen voldoen aan het S-peil, de nieuwe gebouwschilindicator. Het komt in de plaats van het vroegere K-peil en de Netto Energie Behoefte (NEB). De Vlaamse regering heeft de waarde van het S-peil voor nieuwe bouwaanvragen vanaf januari 2018 op S31 bepaald, tegen 2021 wordt dat S28.

Voor bouwaanvragen vanaf 1-1-2018 gelden volgende EPB-eisen: EPB-eisentabel 2018

De EPB-aangifteplichtige kan een boete krijgen als er niet voldaan is aan één of meer EPB-eisen. Hoe groter de overtreding, hoe hoger de boete.

Bron: energiesparen.be & vlaanderen.be (8-01-2018)