03.03.2021

Zonnepanelen en de digitale meter. Hoe zit dat nu?

foto nieuwsbericht 03.03.2021

Eigenaars van zonnepanelen konden tot voor kort rekenen op de terugdraaiende teller. Dat hield in dat wanneer zij hun teveel aan zelf opgewekte stroom op het net plaatsten, de teller van hun elektriciteitsmeter terugdraaide. Een voordeel waar iedereen die voor 2021 zonnepanelen liet plaatsen, vijftien jaar van kon profiteren, óók met een digitale meter. Tot het Grondwettelijk Hof daar begin dit jaar een einde aan maakte.

Hoe het allemaal begon

In 2019 besliste de Vlaamse regering te starten met de uitrol van de digitale meter. Zo’n digitale meter moet je helpen om een beter zicht te krijgen op je verbruik (elektriciteit en gas) en om bepaalde zaken zoals het doorgeven van meterstanden of storingen makkelijker te laten verlopen. De vraag stelde zich toen al welke impact de digitale meter zou hebben op eigenaars van zonnepanelen. De digitale meter telt namelijk niet terug.

De toenmalige regering besliste toen dat al wie vóór 2021 een fotovoltaïsche installatie liet plaatsen, het mechanisme van de terugdraaiende teller gedurende 15 jaar zou kunnen behouden, ook met de digitale meter. Veel mensen beslisten vorig jaar dan ook om nog op het laatste nippertje zonnepanelen te plaatsen om van dit voordeel te kunnen genieten.

Discriminatie

Volgens de Vlaamse energieregulator, VREG, was er hierdoor echter sprake van discriminatie, tussen mensen met en zonder zonnepanelen, tussen mensen met een installatie van meer of minder dan 15 jaar oud en tussen zij die zonnepanelen installeerden voor en na 2020. Het spande daarom een juridische procedure aan bij het Grondwettelijk Hof. Die stelde de VREG uiteindelijk in het gelijk en vernietigde de regeling. Wie zonnepanelen heeft én een digitale meter zal voortaan dus niet langer kunnen rekenen op de terugdraaiende teller.

Wat verandert er dan?

Met de terugdraaiende teller draaide je elektriciteitsmeter fysiek terug wanneer je overtollige stroom op het net zette. Als je evenveel elektriciteit op het net zette dan wat je eraf haalde, kwam je teller dus op 0 te staan. Omdat je toch gebruik maakte van het net, betaalde je hiervoor wel een ‘prosumententarief’ (ongeveer 250 euro per jaar). Voor eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter werd een berekening gemaakt, waardoor de teller nog steeds ‘virtueel’ terugdraaide.

Met het arrest van het Grondwettelijk Hof is dat dus niet meer mogelijk. Je krijgt voortaan wel een vergoeding voor de overtollige elektriciteit die je op het net zet, maar je zal ook moeten betalen voor de elektriciteit die je verbruikt. En die prijs ligt twee- tot driemaal hoger dan de vergoeding die je zal krijgen. Het is dus begrijpelijk dat heel wat eigenaars van zonnepanelen misnoegd zijn.

Eenmalige compensatie

De huidige Vlaamse regering werkte ondertussen een compensatieregeling uit voor mensen met zonnepanelen én een digitale meter. Die compensatie is er enkel voor wie nog geen 5 procent rendement heeft kunnen halen op zijn of haar installatie. Het eigenlijke bedrag hangt af van het vermogen van de installatie, het jaar van ingebruikname, de investeringskost… Om een idee te hebben om welk bedrag het gaat, kan je zelf de berekening maken op www.tellercompensatie.be.

Opgelet, deze compensatie geldt voorlopig enkel voor wie én zonnepanelen én een digitale meter heeft. Voor de andere eigenaars heeft de regering de uitrol van de digitale meter voorlopig even on hold gezet tot er voldoende duidelijkheid is. Meer informatie volgt dus nog.

Zijn zonnepanelen nog rendabel?

Ondanks de financiële domper blijft dit toch de belangrijkste vraag. En het antwoord is nog steeds ja. Al zal het waarschijnlijk iets langer duren voor je je installatie hebt terugverdiend. Bovendien reikt de Vlaamse regering opnieuw een premie uit voor het plaatsen van zonnepanelen.

Je hebt er alleszins nu meer baat bij om zelf zo veel mogelijk van je eigen stroom te gaan verbruiken. Nog beter is om de stroom die je niet verbruikt op het moment zelf, op te slaan. Jammer genoeg staan de systemen hiervoor nog niet voldoende op punt of is de investering nog te groot.

 

Bron: www.ikgabouwen.be (27.01.2021)