03.03.2021

Premies voor beglazing en buitenmuurisolatie verdubbelen!

foto nieuwsbericht 03.03.2021

De Vlaamse regering heeft beslist het premiebedrag voor het plaatsen van hoogrendementsbeglazing en het isoleren van de buitenmuren langs de buitenzijde te verdubbelen voor werken met eindfactuur vanaf 2021. Op die manier hoopt ze de renovatie van het bestaande woningpark een duwtje in de rug te geven.

Hoogrendementsbeglazing

Wie in een bestaande woning of appartement hoogrendementsbeglazing laat plaatsen ter vervanging van verouderd enkel of dubbel glas, kan vandaag nog rekenen op een basispremie van 8 euro per vierkante meter. Vanaf 2021 verdubbelt die basispremie naar 16 euro per vierkante meter. Een belangrijke reden voor die forse verhoging is dat alle woningen en appartementen in Vlaanderen tegen 2023 minstens zouden moeten beschikken over dubbele beglazing.

Buitenmuurisolatie

Voor de verhoging van de premie voor buitenmuurisolatie redeneerde de Vlaamse overheid dat isoleren langs de buitenzijde wel een grotere investering vraagt dan binnenmuurisolatie of het opvullen van de spouwmuur, maar het is wel de meest efficiënte manier om je woning voldoende en zorgvuldig te isoleren. De basispremie voor buitenmuurisolatie stijgt daarom van 15 tot 30 euro per vierkante meter. Die voor het isoleren van de spouw of de muren langs de binnenzijde blijven ongewijzigd.

De voorwaarden voor het bekomen van de premie gelden nog steeds: de Rd-waarde van het isolatiemateriaal bedraagt minstens 3 m2K/W en een erkende aannemer moet de werken uitvoeren. Ook hier komen enkel de werken met eindfactuur vanaf 2021 in aanmerking.

Nog meer steunmaatregelen

Samen met het invoeren van de renteloze energielening, een algemeen verlaagd btw-tarief voor sloop en heropbouw, een nieuwe premie voor het plaatsen van zonnepanelen en de nieuwe EPC-labelpremie wil Vlaanderen vaart zetten achter het energiezuiniger maken van het bestaand woningpatrominium. Tegen 2050 zouden die namelijk een energielabel A moeten halen. Op dit moment voldoet slechts 3,5 procent van de 3 miljoen bestaande woningen aan die eis. Er is dus nog werk aan de winkel…

Bron: www.ikgabouwen.be (18.11.2020)