09.08.2022

Sloop- en heropbouwpremie verlengd tot eind 2023. Waar dient ze voor?

foto nieuwsbericht 09.08.2022

De Vlaamse overheid verlengt de periode waarin je de sloop- en heropbouwpremie kan aanvragen tot eind 2023. Dat moet er mede voor zorgen dat oude panden makkelijker worden vervangen door performantere woningen. Ook het verlaagde btw-tarief van 6% voor sloop en heropbouw blijft nog tot eind 2023 gelden in het hele land.

Sommige gebouwen zijn er zo slecht aan toe dat afbreken en vervangen door een nieuwbouw een betere optie is dan renoveren. Vaak kan dat al voordelig, omdat onder bepaalde voorwaarden het btw-tarief voor de nieuwe woning is verlaagd van 21% naar 6%. Toch vallen niet alle panden onder die regeling. Daarom heeft de Vlaamse regering al enkele jaren een sloop- en heropbouwpremie veil voor wie een slecht pand wil afbreken om er iets nieuws op te bouwen.

E-peil 24

De sloop- en heropbouwpremie geldt voor een “bouwproject dat de afbraak van één of meer gebouwen in het Vlaamse Gewest combineert met de herbouw van één of meer woningen of een appartementsgebouw op dezelfde plek”. De premie bedraagt 10.000 euro per bouwproject en kan slechts één maal worden aangevraagd.

In plaats van eind dit jaar uit te doven, verlengde de regering de regeling nu tot eind 2023. Het premiebedrag blijft gelijk, maar de voorwaarden voor nieuwe aanvragen worden wel verscherpt. Zo zal de vervangende nieuwbouw voor aanvragen vanaf 1 januari 2023 een energiepeil van E24 moeten halen in de plaats van E30.

Verklaring op eer

Je vraagt de slooppremie aan binnen de 3 maand na de goedkeuring van de omgevingsvergunning voor sloop- en heropbouw. Om in aanmerking te komen, moet je een verklaring op eer afleggen dat je niet in aanmerking komt voor het verlaagde btw-tarief van 6% voor sloop en heropbouw, hier geen aanvraag voor hebt ingediend of dat nog zal doen.

Het is dus van belang dat je eerst onderzoekt of je al dan niet in aanmerking komt voor het verlaagde btw-tarief. Die gunstmaatregel werd in 2020 uitgebreid naar het hele land (in de plaats van de 32 steden en gemeenten) en werd onlangs ook verlengd tot eind 2023.

Vroeg je de premie aan zonder dat je er recht op hebt, dan kan die te allen tijde worden teruggevorderd.

Bron: Livios (09.08.2022)