03.03.2021

Verlaagd btw-tarief van 6% voor afbraak en herbouw

foto nieuwsbericht 03.03.2021

Dit en volgend jaar kan het btw-tarief van 6% voor de sloop en herbouw van een woning in het ganse land toegepast in plaats van in de vroegere 32 stadsgebieden. Bovendien geldt het niet alleen gelden voor wie zelf afbreekt en herbouwt maar ook voor wie een huis of appartement koopt dat gebouwd werd na afbraak van een oud gebouw. Er worden wel sociale beperkingen ingevoerd. Het moet gaan om woningen die gedurende 5 jaar gebruikt worden als de enige en eigen woning van de bouwheer/koper die een natuurlijk persoon moet zijn en de bewoonbare oppervlakte mag maximaal 200 m2 bedragen. Ook woningen die gedurende een periode van 15 jaar ter beschikking worden gesteld aan een sociaal verhuurkantoor komen in aanmerking.

De FOD Financiën heeft een Circulaire gepubliceerd met bijkomende commentaren bij de maatregel.

 

Bron: www.confederatiebouw.be (26.02.2021)